Ønsker du å prøve NADA øreakupunktur?
NADA øreakupunktur har dokumentert effekt på reduksjon av stress og psykisk uro og har positiv effekt på blant annet angst, depresjon, søvnmangel, abstinenser og sinne. Behandlingen forbedrer konsentrasjonen, evnen til å kommunisere, evnen til å lytte, innta ny kunnskap, hukommelse, refleksjonsevne og endrer på destruktive tanker.