Har du ledig tid til overs å kunne tenke deg å jobbe for Moe Helse ? Vi har behov for tilkallingsvikarer, i tillegg er det aktuelt med et kortere vikariat i 45 % stilling. Ta kontakt på telefon: 93806354 for nærmere informasjon. Det er ingen krav til formell utdanning. Søknad og CV kan sendes til post@moehelse.com