standard-title Tjenester Vi sørger for at våre kunder får en forenklet hverdag.

Tjenester

Vi sørger for at våre kunder får en forenklet hverdag.

Omsorgstjenster

 • Hjemmesykepleie                                            
 • Hjemmehjelp & Praktisk bistand
 • Besøksvenn & Turvenn
 • Støttekontakt
 • Følge til ulike aktiviteter som bading, bowling, radiobingo, konserter og kino.
 • BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)

Omsorgsreiser

Utleie av helsepersonell

Vi er behjelpelig med:

 • Følge til lege. Oppfølging på sykehus.
 • Daglige besøk. Hjelp til dusj og stell.
 • Rengjøring. Matlaging.
 • Injeksjoner. Blodsukkermåling.
 • Medikament håndtering. Dosettlegging.

SØK KANDIDAT

BPA-leverandør

Med Moe Helse som BPA-leverandør får du:

 • Støtte og veiledning til arbeidslederrollen
 • Kurs etter behov til assistentene dine
 • Veiledning på telefon 365 dager i året
 • Bistand til å rekruttere assistenter
 • Håndbok for arbeidsleder og assistenter
 • Sosialt samvær
 • Personalmøter og medarbeidersamtaler
 • Tett oppfølging, og bistand i utarbeidelse av turnus og arbeidsplan
 • Mulighet for omsorgsreise til Albir, Spania

Våre ansatte er tilpasningsdyktig og lærevillige. For oss er det viktig at enkeltmennesket føler seg ivaretatt og får dekt sine behov. En meningsfull hverdag, basert på trygghet og trivsel.